Kjøp norske mineraler

På norske mineraler.no vil hovedsaklig finne mineraler fra Norge, men det vil også bli lagt ut noe fra andre land.
Vegard Evja har samlet mineraler i 40 år og har opparbeidet seg et navn innen stein miljøet.